Jag hoppas på förnyat förtroende

Igår, den 12/8, öppnades slussarna för nomineringsprocessen i Stockholm och efter noga övervägande har jag beslutat mig för att ställa upp för omval till riksdagen.

Det har nu gått snart tre år sedan jag blev invald som riksdagsledamot och tiden har gått fort – nästan för fort. Jag minns riksdagens öppnande i  oktober 2010 då jag var blott 25 år gammal, min första dag som riksdagsledamot och upprop. Allt var nytt, allt var spännande. Hur fungerar den politiska processen? Hur ska man lära sig att hitta till de olika salarna? Hur ser en dag ut? Frågorna var många!

Nu, snart tre år senare, så har jag mer kött på benen men har fortfarande mycket kvar att lära. Att hela tiden utvecklas, bli bättre och lära mig något nytt, samtidigt som jag bidrar till att förnya nya Moderaterna. Det är det som driver mig. Möjligheten att dagligdags arbeta med politik är ett privilegie, inte minst inom mina hjärtefrågor migration och integration.

En av mina första motioner till riksdagen ”Översyn av kraven för anhöriginvandring från Somalia” skrev jag två veckor efter att jag hade tillträtt som riksdagsledamot. Motionen tog upp de svårigheter som fanns för anhöriginvandring från Somalia pga begränsade möjligheter att styrka sin identitet.

Den 18 september 2011 publicerade så DN ”Första steget klart i asylpolitiken”. I artikeln kunde man läsa att regeringen tillsammans med MP hade kommit fram till att somaliska familjer ska få möjlighet att återförenas. Jag vill tro att mitt opinionsbildande hade en inverkan. Även om det var en liten del av en större helhet, så vet jag att en person kan göra skillnad.

Tack vare mitt ursprung – min pappa är från Somalia och min mamma från Sverige – och min uppväxt i Rinkeby i Stockholm, har jag på nära håll sett utmaningarna som är kopplade till invandring och integration. Men jag har också sett möjligheterna.

I början av 2013 beslutade partistyrelsen att utse en ny moderat arbetsgrupp med inriktning på hur integrations- och migrationspolitiken ska utvecklas. Tobias Billström leder arbetet och jag har förmånen att ingå i arbetsgruppen.  Debattartikeln ”Flytta kontoren till förorterna”  skrev jag i Expressen i samband med att min medverkan i arbetsgruppen blev klar.

Alla minns vi oroligheterna som startade i Husby för några månader sedan. Det som tog sin början i Husby i norra Stockholm spred sig snart till andra förorter med resultatet att bilar, skolor, bostadshus och annat som kommit i upprorsmakarnas väg sattes i brand och förstördes.

Jag var på plats  i Husby när det skedde och skrev i samband med detta  ”Fem förslag för att minska utanförskapet i förorterna” i DN STHLM. Fokus låg på att fler insatser krävs för att skapa jobb och minska frustrationen i Stockholms förorter. Jag presenterade där fem konkreta förslag som jag anser skulle minska utanförskapet.

Min förhoppning är att jag under kommande mandatperiod ska kunna bidra med just detta. Att minska utanförskapet samt vidareutveckla vår integrations- och migrationspolitik.

Jag hoppas på att få just Ditt stöd för en ny mandatperiod!