Vem blir detta mästerskapets Emma Green Tregaro?

I dag är det invigning för det dyraste vinter-OS genom tiderna. Runt 300 miljarder svenska kronor beräknas evenemanget att kosta. Detta kan jämföras med vinter-OS i Vancouver2010, som landade på i sammanhanget blygsamma 40 miljarder kronor.

En olycka kommer dock sällan ensam. Den svindlande kostnaden är nämligen långt ifrån det enda smolket i OS-bägaren. Nyheter om långt dystrare inslag har kommit till vår kännedom på senaste tiden. Korruption, tvivelaktiga arbetsförhållanden, avsaknad av löner till arbetare och brist på mänskliga rättigheter tycks också vara en olycklig del i Rysslands OS-förberedelser. Likaså har homosexuellas rättigheter varit ett starkt debatterat ämne. Skandalerna kring evenemanget i Sotji avlöser kort sagt varandra. Allt innan OS-spelen ens börjat.

Vid Friidrotts-VM i Ryssland 2013 blev Emma Green Tregaro internationellt uppmärksammad för sina regnbågsmålade naglar. Den symboliska protesten mot de ryska antigaylagarna spreds snabbt i sociala media och fann stor uppslutning. Rätten till mänskliga rättigheter är central och vad bättre tillfälle att tydligt markera mot diskriminering när man representerar sitt land. Samtidigt är det viktigt att allting sker i sportslig anda, såväl inom som utanför arenorna.

President Obama såväl som tysklands och frankrikes motsvarigheter väljer att bojkotta OS. Även Sverige kommer att markera sitt avståndstagande genom att kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M) avstår från att närvara vid OS-invigningen. Idrottsministern har därtill uttalat sig kritiskt angående att evenemanget hålls i ett icke-demokratiskt land som Ryssland.

Något vi dock varken kan eller bör bortse från är dock att det finns ett viktigt demokratiskt värde i mötet som OS innebär. Att alla får vara med och delta. Inkludering är en viktig väg till förändring mot demokrati och möjlighet till påverkan.

En fundamental fråga är huruvida det är lämpligt för länder som ses som icke-demokratiska att anordna sport-evenemang av denna kaliber. Är huvudsyftet med att arrangera ett OS att påvisa maktposition, pengar och att få sola sig i stjärnglans lär detta vara början på slutet för OS. Det är svårt att försvara det faktum att den senaste tiden är ett antal diktatoriska länder som kommer att agera värdländer för stora idrottsevenemang.

Det är viktigt att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och att inga människor riskerar att hamna som offer för våld och hot. Det är aldrig acceptabelt att människor blir diskriminerade eller utsatta för hatbrott. Frågan på allas läppar är vem som kommer att våga stå upp för mänskliga rättigheter i detta OS? Vem kommer att bli detta mästerskapets Emma Green Tregaro?