Pressmeddelande

PRESSMEDDELANDE 2010-10-26

Moderaterna i Riksdagen

 

Amir Adan (m)  

Riksdagsledamot

Utrikesutskottet

Kulturutskottet

Tel. 08-78 65868

Mobil 070-818 17 39

amir.adan@riksdagen.se

http://www.amiradan.se/

 

Politisk sekreterare

Anna Eriksson

08-786 5253

0702-832565

anna.m.eriksson@riksdagen.se

 

 

 

Riksdagsledamoten Amir Adan (M) motionerar om att göra det enklare för unga att ta körkort, förbättrade villkor för invandrare att studera, finansiera eget boende och eget företag samt att förenkla anhöriginvandringen, och om externa revisorer för skattefinansierade välfärdsföretag

 

-          För mig är ungas villkor på arbetsmarknaden en central fråga. För att unga ska kunna få jobb och starta eget är ett körkort mycket viktigt, därför föreslår jag att CSN bör kunna erbjuda körkortsutbildningslån. Invandrare i Sverige behöver bättre möjligheter att komma in i samhället därför tar jag upp detta utifrån flera aspekter: förenkla anhöriginvandringen från Somalia för att öka familjernas trygghet och förankring, nyanlända invandrare bör kunna studera magisterutbildningar på svenska högskolor med bibehållen ersättning, och genom islamisk finansiering kan fler skaffa ett eget boende, starta eget företag och därmed skapas fler arbetstillfällen. Därtill är det angeläget att värna våra välfärdsverksamheter genom externa revisorer för att säkra att skattepengarna går till att höja kvaliteten i välfärden.

 

Det sade Amir Adan (M) nybliven riksdagsledamot från Hässelby, i samband med att han i dagarna lämnar in sina första motioner till riksdagen.